tyontekijakokemus

Työntekijäkokemus – Vuoden 2021 työnantajabrändäyksen ykköstrendi

2 Min (388 sanat)
Trendit, Työnantajarändäys, Työntekijäkokemus,
Tyontekijakokemus
Unpslash

Jokainen työnantaja toivoo, että kaikista parhaat työntekijät haluaisivat tulla töihin juuri omaan yritykseen. 

Suuri palkka ei kuitenkaan yksinään riitä parhaiden asiantuntijoiden houkuttelemiseen. Työmarkkinoiden kilpailussa taitavista työntekijöistä, työnantajan tulee löytää keinoja, jotka saisivat oman alan huippuasiantuntijat haluamaan työskennellä juuri heidän yrityksessään. Vuonna 2021 yhdeksi työnantajabrändäyksen tärkeimmistä teemoista onkin noussut työntekijäkokemus. 

Mistä työntekijäkokemuksessa on kyse ja miksi työntekijäkokemuksella on väliä? 

  • Työntekijän suositus on kaikkein tehokkain rekrytointikanava
  • Rekrytointia tehdessä yritys saavuttaa 10 kertaa laajemman kohderyhmän potentiaalisia hakijoita saadessaan hyödyntää työntekijöidensä verkostoja 
  • Kun työnhakija on yrityksen oman työntekijän verkoston jäsen, hakija ottaa tarjotun työn vastaan 46% todennäköisemmin (LinkedInin tutkimuksen mukaan)

Työntekijät ovat yksi kaikkein oleellisimmista työnantajan organisaation imagoon vaikuttavista tekijöistä. Kuka muka haluaisi töihin yritykseen, josta liikkuu tarinoita, joiden mukaan yrityksessä ei arvosteta työntekijöitä?

Työntekijä on työnantajan lähettiläs ja suosittelija vain silloin kun hänen työntekijäkokemuksensa on oikeasti erinomainen. Tästä syystä vuonna 2021 loistavat työnantajat kiinnittävät yhä aikaisempaa enemmän huomiota työntekijöidensä kokemukseen.Yrityksen työntekijöiden kokemuksen parantaminen ei tapahdu vain hankkimalla uuden kahvikoneen tai tarjoamalla kuntosalijäsenyyksiä, sillä niiden tarjoama motivointi on vain hetkellistä. Organisaatioiden tulisi löytää tapoja, joilla sitouttaa jäseniään pitkäaikaisesti. 

Unpslash

Mistä kaikesta työntekijäkokemus koostuu? 

Yksinkertaistetusti, työntekijäkokemus riippuu organisaation kulttuurista, teknologisesta ympäristöstä sekä fyysisestä työympäristöstä. Forbesin toimittajan ja brändäys asiantuntijan Jacob Morganin sanoja lainaten, työnantajan tulisi keskittyä eniten merkityksellisen tekemisen tarjoamiseen jokaiselle työntekijälle. On tärkeää, että työntekijät tekevät työtä omasta halustaan, eivätkä pakotettuina. 

Ei pidä myöskään unohtaa, että ymmärtävän esimiehen ja kivan tiimin lisäksi sillä työympäristöllä, jossa henkilökunta viettää päivittäin aikaa on todella merkitystä. Työpaikan sisustus, tekniikka ja tarjottava ruoka; kaikki nämä vaikuttavat työntekijöihin ja heidän haluunsa työskennellä yrityksessä. 

Maksaako työntekijäkokemukseen panostaminen itsensä takaisin? 

Ne työnantajat, jotka panostavat työntekijöidensä hyvinvointiin raportoivat keskimäärin neljä kertaa suurempia voittoja. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijäkokemukseen panostavat organisaatiot ovat keskimäärin noin neljänneksen muita pienempiä. Tämä puolestaan viittaisi siihen, että työntekijäkohtainen tehokkuus on korkeampaa. (Jacob Morganin tutkimus vuodelta 2017)

tyontekijakokemus
Unpslash

Paremman maineen, kasvavan tuottavuuden ja parempien tulosten lisäksi, työntekijöiden hyvät kokemukset vaikuttavat työsuhteen pituuteen. 

Ihminen joka on tyytyväinen työhönsä, ja joka tuntee olonsa arvostetuksi jää todennäköisesti yritykseen pidemmäksi aikaa. 

Arvokkaampi brändi, parantunut kilpailukyky ja kestävää kasvua 

Siinä missä yritykset ovat aiemmin keskittyneet erityisesti juuri asiakaskokemukseen, nyt on todella aika panostaa myös omien työntekijöiden hyvinvointiin. Työntekijäkokemuksessa ei ole kyse vain työntekijöiden tyytyväisyyden tunteesta, tuottoisuudesta tai työntekijöiden säilyttämisestä, vaan myöskin brändin arvosta, kilpailukyvystä sekä yrityksen kestävästä kasvusta. 

Mikäli tarvitset apua työntekijöiden kehityksen ja tyytyväisyyden arviointiin omassa organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä. Autamme kartoittamaan potentiaalisen työnhakijan matkan yritykseesi sekä arvioimaan työntekijäkokemusta.  

Teele Tilts, Instarin harjoittelija

Seuraa meitä somessa!

LinkedIn | Instagram | Facebook