tyonantajabrandi

Vahvan työnantajakuvan hyödyt – 5 parasta syytä kehittää vahva työnantajabrändi

4 Min (893 sanat)

Mitä konkreettista hyötyä vahvasta työnantajabrändistä on yritykselle? 

Työnantajakuva tuntuu useille työnantajabrändinsä kehittämistä aloittelevalle yritykselle ja organisaatiolle hiukan vieraalta käsitteeltä, eivätkä sen mukanaan tuomat hyödyt välttämättä tunnu päivänselviltä.

Laadukasta ja vahvaa työnantajakuvaa on mahdollista ryhtyä kehittämään vain organisaation johdon tuella, ja työnantajabrändäyksen pitäisi olla linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Tämän artikkelin luettuasi ymmärrät, miksi työnantajakuvan kehittäminen kannattaa yrityksen koosta rippumatta ja kuinka suuria säästöjä vahva työnantajabrändi voi yrityksellenne tuoda. 

1. Rekrytoinnin kuluissa säästäminen ja nopeampi rekrytointiprosessi 

Vahva työnantajabrändi nopeuttaa rekrytointia, sillä yrityksestä jo valmiiksi kiinnostuneet osaajat ovat jättäneet avoimia hakemuksia. Rekrytointiprosessi voidaan siis aloittaa suoraan sopivien kandidaattien haastattelemisesta, hakijoiden mielenkiinnon herättelemisen sijaan. Mitä nopeammin avoimeen työpaikkaan puolestaan saadaan uusi tekijä, sitä nopeammin tuottava työ jatkuu tai sitä päästään aloittamaan. 

Linkedinin tekemän tutkimuksen mukaan, vahvan työnantajabrändin tuoma säästö rekrytointikustannuksissa voi olla jopa 50% suuruinen. Käyttämällä siis aikaisemmin rekrytointikustannuksiin kuluneen budjetin työnantajabrändin kohentamiseen, yritys saa huomattavasti pitkäkestoisemman etulyöntiaseman kilpailijoihinsa verrattuna ja pidemmällä aikavälillä säästää huomattaviakin summia rekrytoinnin kustannuksissa.

Mikäli rekrytointivaiheessa kandidaatti joutuu tekemään valintaa teidän yrityksenne ja jonkin toisen toimijan välillä, teillä on vahvan brändin tuottama etu puolellanne. Usein työntekijät ovat myös valmiita tinkimään palkan suurudesta, jos he ovat lukeneet yrityksen työilmapiiristä positiivisia arvioita verkosta, sillä loppupeleissä suurin osa meistä arvostaa hyvää työilmapiiriä ja hivenen pienempää palkkaa enemmän, kuin isompaa palkkaa sellaisessa paikassa, jossa on huono ilmapiiri. 

tyonantajabrandi
Unsplash

2. Vedät puoleesi alasi huippuosaajia 

Jos huippuosaaja on tyytyväinen nykyisessä työpaikassaan, häntä on vaikeaa houkutella vaihtamaan omaan talliin. Vetovoimaa voi yrittää luoda rahalla, mutta moniin työpaikkaansa tyytyväisiin tekijöihin edes palkankorotus ei tepsi, jonka lisäksi pitkässä juoksussa tulee kalliiksi perustaa oman yrityksen vetovoimaisuus työnantajana pelkkään kilpailijoita korkeampaan palkkaukseen. 

Linkedinin tutkimuksen mukaan, yritykset pystyvät vetämään puoleensa täysiaikaisia työntekijöitä tarjoamatta palkankorotusta, mikäli vähintään kolme seuraavista viidestä ehdosta täyttyy: 

  1. Vakituinen ja pysyvä työpaikka
  2. Paremmat ammatilliset kehittymismahdollisuudet kuin osaajan nykyisessä työpaikassa 
  3. Mahdollisuus työskennellä paremmassa tiimissä 
  4. Organisaatiolla on samanlaiset arvot työntekijän kanssa 
  5. Nykyiset ja menneet työntekijät puhuvat organisaatiosta positiiviseen sävyyn. 

Keskittymällä näihin pääasiassa ilmaisiin tekijöihin jo alun alkaenkin, organisaatiosi on mahdollista varmistaa itselleen parhaat tekijät ilman lisäkuluja. 

3. Työntekijöiden pysyvyys paranee

Hyvin toteutettu työnantajabrändäys kirkastaa vastaukset kysymyksiin “keitä me olemme?” ja “mitä me teemme?”. Tämä vastausten kirkkaus ja selkeys on helppoa kommunikoida niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellekin, jolloin jo hakuvaiheessa kandidaatit tietävät onko yritys heille sopivan oloinen työpaikka, eikä todellisuus tule yllätyksenä töiden aloittamisen jälkeen. Tämä jo itsessään vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta huomattavasti, jolloin myös rekrytointikustannukset pysyvät matalammalla kuin sellaisissa yrityksissä, joissa työnantajabrändi ei ole selkeä. 

Linkedinin tekemän tutkimuksen mukaan, ne yritykset jotka eivät onnistu sijoittamaan rahaa maineeseensa menettävät keskimäärin 5000 dollaria per työntekijä. Kun tuota lukua kertoo työntekijöiden vaihtuvuuden määrällä, jo vuositasolla monissa organisaatioissa päädytään varsin korkeisiin kustannuksiin. Saman tutkimuksen mukaan vahvan työnantajabrändin avulla työntekijöiden vaihtuvuutta voidaan vähentää noin 28%

4. Parantunut työilmapiiri ja työmotivaatio 

tyonantajabrandi
Unsplash

Kun työntekijöille osoittaa miten paljon yritys heitä arvostaa ja kunnioittaa, työntekijöiden työmotivaatio paranee. Laadukkaan työntekijäkokemuksen rakentaminen on voimakas osa työantajabrändäystä, sillä jos jo olemassa olevat työntekijät eivät viihdy työpaikallaan, työpaikkaa on todella hankalaa kampanjoida vetovoimaisena työnantajana. Suurin osa työnhakijoista googlaa viimeistään ennen haastattelua yrityksen nykyisten ja aikaisempien työntekijöiden kokemuksia yrityksessä työskentelystä, ja jos kokemukset ovat huonoja, se kertoo useimmille hakijoille jo riittävästi. 

Hyvää työnantajabrändiä rakennetaan useimmiten sisältä ulos päin. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikassaan ja kokevat, että heitä arvostetaan, he kertovat sen mielellään myös muille, niin kasvotusten kuin somessakin. Työntekijäkokemukseen panostaminen osana työnantajabrändäystä ei siis vain paranna työtyytyväisyyttä, vaan myös jälleen kerran se parantaa työntekijöiden pysyvyyttä, laskien rekrytoinnin kuluja tätä kautta. Tämän lisäksi kun työntekijät kertovat organisaationsa avoimesta työpaikasta tutuilleen, eli toimivat työnantajan “lähettiläinä”, pätevät hakijat on helpompaa tavoittaa nopeammin, koska he ovat kuulleet yrityksestä vain hyvää. 

5. Parantunut asiakaskokemus ja asiakkuuksien säilyminen 

Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan, 49 prosentille työnhakijoista jää negatiivinen kuva yrityksestä hakuprosessin jälkeen, jos kyseinen hakija ei tullut valituksi. Tätäkin huolestuttavampaa on, että 20% huonon kuvan saaneista hakijoista lopettaa kyseisen yrityksen tuotteiden tai palveluiden ostamisen. Se miten yritys kohtelee työnhakijoitaan näkyy siis useimmissa organisaatioissa suoraan viivan alla.

63% kuluttajista ei halua ostaa tuotteita tai palveluita sellaiselta yritykseltä, johon he eivät luota. Tämän sijaan 80% kuluttajista haluaa ostaa sellaisilta yrityksiltä joihin he luottavat, jonka lisäksi he ovat halukkaita suosittelemaan luotettavien yritysten tuotteita ja palveluita myös tutuilleen. 

Laadukkaat tuotteet ja palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus syntyvät vain osaavan työvoiman tuotoksena. Jos yrityksesi ei ole tarpeeksi vetovoimainen tavoittaakseen riveihinsä osaavaa työvoimaa, tämä luonnollisesti vaikuttaa myös yrityksen myyntiin. Vahva työnantajabrändi siis todella vaikuttaa myös yrityksen tulokseen. 

Vahva työnantajabrändi ei synny vahingossa 

Yhteenvetona, vahva työnantajabrändi siis parantaa työpaikan ilmapiiriä, laskee rekrytoinnin kustannuksia, nopeuttaa rekrytointia, mahdollisesti laskee palkkakuluja, nostaa tuotteiden ja palveluiden laatua ja siten myös parantaa yrityksen tulosta.

Vahva työnantajabrändi koostuu yrityksen visuaalisten materiaalien ulkoasun lisäksi siis myös siitä, että työntekijät ovat aidosti tyytyväisiä työpaikassaan. Tyytyväiset työntekijät tuottavat tyytyväisiä asiakkaita ja tyytyväiset asiakkaat asioivat saman yrityksen kanssa mielellään myös jatkossa. 

Vetovoimaa ei voi ostaa, ei ainakaan pelkästään korkeaa palkkaa tarjoamalla. Kuitenkin oikeilla työkaluilla jokainen halukas työnantaja voi parantaa orgaanista vetovoimaisuuttaan niin omien olemassa olevien työntekijöidensä kuin oman kohderyhmänsäkin keskuudessa. 

Vahvan työnantajabrändin rakentaminen ei ole spurtti, vaan maratoni. Työnantajabrändäyksen strateginen toteuttaminen on avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tämän lisäksi on tarpeellista selvittää lähtötilanne, jotta strategisesti tehdyn brändäystyön tuottamia positiivisia muutoksia voidaan mitata.

tyonantajabrandi
Unsplash

On varmaan tässä vaiheessa jo varsin helppoa arvata, että työnantajabrändi ei parane vain uutta kahviautomaattia hankkimalla. Työnantajan tulee todella sitoutua oman brändinsä kehittämiseen ja sen vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseen organisaation sisällä. Tämä voi viedä jonkin verran aikaa, mutta vahvan työnantajakuvan mukanaan tuomat hyödyt ovat ehdottomasti sen arvoisia. 

Mikäli olet kiinnostunut oman organisaatiosi vetovoimaisuuden mittauksesta, tai kaipaisit apua yrityksenne työnantajabrändin kehittämiseksi yllä kuvattujen hyötyjen saavuttamiseksi, ole rohkeasti yhteydessä joko työnantajabrändäyksen asiantuntijaamme Marianniin mariann.nagatsu@instar.fi tai Instarin perustajaan Kerstiin kersti.vannas@instar.fi . 

Käy tutustumassa myös muihin Instarin artikkeleihin:

Työnantajakuvan kehittäminen – Mitä Instar käytännössä tekee?

Miten työnantajan imagon vetovoimaisuutta mitataan?

Seuraa meitä somessa!

LinkedIn | Instagram | Facebook