rekrytointi kohderyhma

Tietääkö yrityksesi kohderyhmä, että olette olemassa?

4 Min (732 sanat)
kohderyhmä, rekrytointi, työnantajabrändi, työnantajan vetovoimaisuus,
kohderyhma työnantaja brandi
Unsplash

Työnantajabrändi on vetovoimainen ja tehokas vain, kun se on kohdistettu oikein. Tietääkö kohderyhmänne, että olette olemassa?

Työnantajabrändin ulkoisen kuvan luomisen ensimmäinenä askeleena voisi olla hyvä kysyä itseltään. “Tiedetäänkö meidät?” Yrityksen tietäminen koostuu kahdesta osasta – yrityksen tunnettuudesta ja vetovoimaisuudesta. Tunnettuus muodostaa tietoisuutta, eli sitä kuinka paljon kohderyhmäsi on ylipäänsä tietoisia olemassaolostasi. 

Vetovoimaisuus on puolestaan tietoisuuden, mielenkiintoisuuden sekä hakuvalmiuden yhdistelmä. Esimerkiksi viestinnän opiskelija on tietoinen siitä, että Suomessa on useita viestintään keskittyneitä yrityksiä, mutta on joitakin organisaatioita (joita voidaan pitää houkuttelevina työnantajina), joiden kohdalla opiskelija osaa kertoa yritysten viimeisimmistä projekteista ja pitää aktiivisesti silmällä kyseisten yritysten tekemisiä ja työpaikkailmoituksia. 

Mistä työnantajabrändin vetovoimaisuus koostuu? 

Työnantajanbrändin houkuttelevuus koostuu kolmesta osatekijästä (kohderyhmän tietoisuus organisaation työnantajabrändistä, työnantajabrändi erottautuvuus kilpailijoista, ja sen merkitys kohderyhmälle). Seuraavaksi selitän kyseiset käsitteet auki, kerron mitä ne merkitsevät, ja miksi ne ovat tärkeitä työnantajan ulkoisen imagon luomisessa. 

Vetovoimaisuus 

Vetovoimaisuuden kanssa ensimmäisenä asiana on oleellista pitää mielessä, että jos yrität miellyttää kaikkia, et lopulta miellytä ketään. Tuhlaat vain aikaa ja resursseja olemalla mieliksi sellaisille ihmisille, joilla ei ole yrityksellesi mitään annettavaa. Olisi paljon parempi pyrkiä sille puolelle, että miellytät omaa kohderyhmääsi, sillä he ovat niitä ihmisiä jotka ovat mahdollisesti uusia työntekijöitäsi, joilta löytyy yrityksesi tarvitsemia tietoja ja taitoja. Jos he kaiken lisäksi vielä itse haluavat työskennellä juuri sinun yrityksessäsi, kyseessä on match made in heaven

rekrytointi kohderyhma
Unsplash

Tunnettuus ja erottuvuus 

Toisekseen, kohderyhmäsi tulee tietää sinut. Potentiaalisten työntekijöidesi tulee ylipäänsä tietää, että olet olemassa, organisaationa ja työnantajana. Puhtaan filosofisesti on mahdotonta hakea töihin sellaiseen yritykseen, jonka olemassaolosta ei tiedä. Tunnettuuden ja vetovoimaisuuden hallitsemiseksi kohderyhmäsi keskuudessa, sinun tarvitsee tietää heidän odotuksistaan, mieltymyksistään ja viestintäkanavistaan

Työantajabrändäyksessä ei riitä, että yrityksesi sisäinen imago on erinomainen ja tämänhetkiset työntekijäsi ovat tyytyväisiä. Mikäli tämä erinomaisuuden positiivinen viesti (hyvä työympäristö, hyvä kannustinjärjestelmä, työntekijöiden tyytyväisyys, jne.) ei leviä yrityksen ulkopuolelle, siitä ei ole kovinkaan paljoa hyötyä. Organisaation tulee näyttää myös ulospäin, että se todellakin on vetovoimainen työnantaja. 

Miten selvittää kuinka vetovoimainen työnantaja olet tällä hetkellä? 

Kohderyhmän ja kilpailijoiden määrittäminen

Sitä varten tulisi ensin:
– määritellä kohderyhmä, jonka keskuusessa tahdot olla houkutteleva (älä unohda, että kaikkia ei pidä miellyttää)

  • pohtia, ketkä ovat sinun kilpailijasi työmarkkinoilla, joiden kanssa kilpailet samoista osaajista 

Työnantajan vetovoimaisuuden tutkiminen

Toiseksi sinun tulisi selvitää: 

  • Monennellako sijalla olet oman kohderyhmäsi mieluisimpien työnanatajien listalla (listasijoitus on maailman yleisimmin hyödynnetty mittari määrittämään työnantajabrändin kehitystä);
  • Kuinka suuri osa kohderyhmästäsi tietää sinut työnantajana (menestys perustuu kohderyhmän korkeaan tietoisuuteen);
  • Kuinka suuri osa kohderyhmästäsi haluaisi työskennellä yrityksessäsi (työstä kiinnostuneisuuden lisäksi on oleellista tietää myös kuinka suuri prosenttiosuus kohderyhmästäsi ei mielellään työskentelisi yrityksessäsi, ja verrata sitä työmarkkinoiden kilpailijoiden vastaaviin lukuihin);
  • Kuinka vetovoimainen yrityksesi on verrattuna kilpailijoihisi työmarkkinoilla (kuinka suuri prosenttiosuus tahtoisi ehdottomasti työskennellä juuri sinun yrityksessäsi ja kuinka moni taas kilpailijoilla) ja mikä erottaa sinun yrityksesi muista; 
  • Miten yrityksesi vetovoimaisuus on muuttunut kohderyhmän keskuudessa ajan kanssa (tämä antaa arvion siitä, onko vuoden aikana tehdyissä muutoksissa ollut vaikutusta myös kohderyhmään).

Jotta voisit tehdä työnantaja brändäystä menestyksekkäästi, sinun tulee kyetä vastaamaan yllä esitettyihin kysymyksiin. Mikäli et tiedä tämänhetkistä tilannetta, et pysty mittaamaan omien toimiesi vaikuttavuutta tavoitteidesi saavuttamiseksi. Mikäli et vielä tiedä vastauksia näihin kysymyksiin, annan seuraavaksi muutamia vihjeitä, joiden avulla voit löytää vastauksia. 

Intuitio ei ole luotettava työnantajan vetovoimaisuuden mittari

Kerron sinulle heti, että tunne vatsanpohjassa ei tule auttamaan vastausten löytämisessä. Mittauskelpoisia vastauksia saat vain suorittamalla tutkimuksen. 

Olemme toteuttaneet vetovoimaisimpien työnantajien tutkimuksia Virossa viimeiset 10 vuotta ja kymmenet työnantajat hyödyntävät näiden tutkimusten tuloksia vuosittain. Instarin työnantajan vetovoimaisuus tutkimus antaa yleiskatsauksen organisaation vetovoimaisuudesta työnantajana (montako prosenttia kohderyhmästä tietää teidät ja pitää teitä vetovoimaisena, millaisessa asemassa olette työmarkkinoilla kilpailijoihin verrattuna sekä vastaukset kaikkiin muihin yllä esitettyihin kysymyksiin).  

Elämä on jatkuva kilpailu, ja jotta kilpailussa voisi saavuttaa hyviä tuloksia, on tunnettava myös oma kohderyhmä. Tutkimus antaa yleiskuvan kohderyhmän odotuksista, mieltymyksistä ja tietoa viestintäkanavista, eli se antaa näkemyksen siitä kuinka luoda toimiva arvoehdotus ja millaisten kanavien kautta tarjouksen voi tehdä työnetsijälle näkyväksi. Tutkimus sisältää Viron vetovoimaisimpien työnantajien TOP 190 listan, joka on koottu vastaajien vetovoimaisuusarviointien perusteella.

rekrytointi kohderyhma
Unsplash

Miksi oman yrityksen kohderyhmän tunteminen on tärkeää? 

Ensinnäkin kun suunnittelet aloittavasi työnantajabrändäyksen, sinun on tärkeää tietää lähtötilanne, jotta voit asettaa tavoitteita. Myöhemmin voit arvioida ovatko tekemäsi toimenpiteet kantaneet hedelmää, vai tulisiko suunnitelmia käydä läpi vielä uudelleen.

Kaikkein parhaan yleiskuvan toimien vaikuttavuudesta saa osallistumalla tutkimukseen johdonmukaisesti. Mikäli seuraavana vuonna olet oman kohderyhmäsi joukossa aiempaa tunnetumpi, olet siis tehnyt hyvää työtä ja jatka samassa hengessä. Kuitenkin mikäli tulos on sama, tai ikävämmässä tapauksessa edellistä vuotta huonompi, pitäisi aivan ensimmäisenä tarkistaa omaa startegiaa ja toteuttaa muutoksia. 

Mikäli haluat olla oman kohderyhmäsi asiantuntija, tilaa rohkeasti meidän tutkimuksemme. 

Lisätietoa tutkimuksen tilaamisesta saat täältä. Lisätitetoa saat myös laittamalla viestiä osoitteeseen info@instar.fi

Kelli Aia ja Kersti Vannas

Seuraa meitä somessa!

LinkedIn | Instagram | Facebook

Luitko jo?

Miten työnantajan imagon vetovoimaisuutta mitataan?

Työntekijäkokemus – Vuoden 2021 työnantajabrändäyksen ykköstrendi